KM, erityisluokanopettaja
psykologian aineenopettaja
Positive Psychology Practitioner
voimavarakeskeinen työnohjaaja (erikoistumassa, kouluttajana Dialogic)
palautumisvalmentaja (koulutuksessa, kouluttajana Villa Mandala)
pitkä esimieskokemus rehtorin tehtävistä
tärkein titteli: äitee
 

Yrittäjyys on minulle tuttua verenperintönä, ja suvun puutarhurien perinteitä seuraten koen nyt itsekin päätyneeni yrittäjäksi kukoistusalalle. Do who you are -kysymyksen ratkaiseminen on tutkitusti olennaista hyvinvoinnin kannalta. Yritykseni missiona onkin auttaa ihmisiä luomaan itselleen merkityksellistä, oman näköistä elämää ja työelämää, ja sitä kautta kukoistamaan.

Matkani yrittäjyyteen vauhditti pohdinta siitä, miten pystyn sisäilmasta sairastumisen ja siitä seuranneen monikemikaaliyliherkkyyden myötä edelleen tekemään merkityksellistä työtä vahvuuksiani hyödyntäen. Pohdin hyvin konkreettisesti ja omakohtaisesti asioita, joiden äärelle johdattelen nyt muitakin. Opettajan työstäni halusin poimia mukaani ihmisyyden ja aidon kohtaamisen elementit sekä jatkuvan oppimisen näkökulman. Esimiehenä toimiessani olen saanut palautetta sekä yksilöt että ryhmän huomioon ottavan, kannustavan ja turvallisen ilmapiirin luomisesta, joka on mahdollistanut keskustelut vaikeistakin asioista. Nämä vahvuuteni ovat nyt työnohjaus- ja koulutusasiakkaideni käytössä, samoin kuin kokemukseni siitä, että takaiskuista on mahdollista päästä eteenpäin ja luoda itse muutosta.

Matka jatkuu, tervetuloa mukaan!


Yhteystiedot:
Maria Marttila
maria.marttila@bloomia.fi
puh. 050-308 4321