Haluaisitko ymmärtää työtäsi paremmin, uudistua, vauhdittaa ammatillista kasvuasi, oppia säätelemään työn kuormittavuutta tai saada välineitä työpaikan haastavien tilanteiden kohtaamiseen? Työnohjaus on jatkuvan ammatillisen kasvun ja työn laadukkaan kehittämisen väline, jonka avulla voi löytyä uusia näkökulmia, motivaatiota ja jaksamista työelämään. Työnohjaus sopii sekä yksilöille että ryhmille.

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa haluttua muutosta saadaan aikaan dialogisuuden, reflektiivisyyden, narratiivisuuden ja ratkaisukeskeisyyden avulla.

    • Dialogisuus tarkoittaa yhteisen ymmärryksen rakentamista arvostavassa vuorovaikutukessa. Työnohjauksessa tämä näkyy suunnitelmallisena ja pohdiskelevana vuoropuheluna, jonka tavoitteena on vahvistaa ohjattavan kykyä tehdä hyvää työtä.

    • Reflektiivisyys mahdollistaa asioiden, tunteiden ja ajatusten tarkastelun eri näkökulmista. Yhdessä voidaan löytää vaihtoehtoisia tapoja suhtautua työelämän ilmiöihin.

    • Narratiivisuuden perusajatus on, että meillä kaikilla on tarinamme, jota emme pelkästään kerro, vaan myös elämme todeksi. Ajatuksemme ja uskomuksemme vaikuttavat usein tiedostamattakin siihen, miten toimimme. Sisäisen tarinan on mahdollista muuttua esimerkiksi työnohjauksessa löydettyjen uusien näkökulmien avulla.

    • Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa sen huomaamista ja vahvistamista, mikä toimii jo valmiiksi.

Dialoginen työnohjaus luo ajan ja tilan miettiä työhön liittyviä kysymyksiä yhdessä tutkien, ihmetellen ja kyseenalaistaenkin. Jokainen työnohjausprosessi on erilainen, sillä lähtökohtana on aina asiakkaan tarpeet. Työnohjaukseen tulevat päättävät, minkälaisia asioita ja millä tavalla he haluavat käsiteltävän. Valittuja aihepiirejä tutkitaan yhdessä uteliaasti eri näkökulmista ja mahdollisesti eri menetelmillä. Työnohjauksessa saadut oivallukset mahdollistavat uusia ajattelu- ja toimintatapoja arjen työssä.

Työnohjauksesta on eniten hyötyä silloin, kun asiakkaat uskaltavat rohkeasti sekä ottaa puheeksi että käsitellä oman kasvunsa kannalta merkityksellisiä asioita. Asiakkaan tarpeista lähteminen ja asiakkaan kunnioittaminen edistävät turvallisen ohjaussuhteen syntymistä. Työnohjausprosessi on aina luottamuksellinen ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Olen erikoistumassa voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi, ja tarjoan laadukasta työnohjausta nyt edullisesti. Työnohjauksen hinta määräytyy ryhmän koon ja prosessin pituuden mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy tarjous!

Oma osaamiseni koostuu pitkästä kokemuksesta opetusalalla, rehtorin työssä kerätystä esimieskokemuksesta sekä kokemuksesta sijaisvanhempana toimimisesta. Työnohjaukseni ei kuitenkaan rajoitu näille aloille, sillä voimavarakeskeinen työnohjaaja ei anna suoria ohjeita siitä, miten ohjattavien pitäisi työtään tehdä. ”Paremmin tietäjän” sijaan voimavarakeskeisenä työnohjaajana olen kiinnostunut siitä, mikä asiakkaalle on merkityksellistä juuri nyt. Työnohjaajana osaamiseni ilmenee prosessiosaamisena, autan työnohjauksen menetelmillä asiakasta ymmärtämään ja analysoimaan omaa työtään.

Työtilani sijaitsee rauhallisessa, ajatusten äärelle pysähtymään kutsuvassa ympäristössä n. seitsemän kilometrin päässä Kurikan keskustasta. Monikemikaaliyliherkkyyteni takia toivon, että voisit tulla paikalle ilman lisättyjä hajusteita. Työnohjausta voidaan toteuttaa joustavasti myös asiakkaan terveissä tiloissa, ulkona tai verkon välityksellä. 


Yhteystiedot:
Maria Marttila
maria.marttila@bloomia.fi
puh. 050-308 4321